วิถีคน วิถีควาย และ วิถีชีวิตของคนชนบท

เริ่มโดย ธนชัย ซุยเสนา, วันที่ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 20:33 น.

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

ธนชัย ซุยเสนา

วิถีคน วิถีควาย และ วิถีชีวิตของคนชนบท
ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นตำนานของ คนกับควาย ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คนเลี้ยงควาย,ควายเลี้ยงคน สองสิ่งนี้คอยเกื้อหนุนพึ่งพาอาศัยกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณจวบจนทุกวันนี้ และ จะตลอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด